Pages

Thursday, 28 April 2016

Ciri-ciri Orang Munafik


Sekadar renungan bersama..


Terkesan dengan beberapa ayat daripada Surah At-Taubah yang dibaca hari ini. Di dalamnya disebut beberapa sifat dan ciri-ciri orang Munafik. Antaranya:


1. Merasa tidak senang apabila orang lain mendapat kebaikan, dan merasa gembira apabila orang lain ditimpa bencana.

Allah berfirman: "Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang dengannya dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata : "Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami (tidak pergi berperang) " dan mereka berpaling dnegan rasa gembira. (9:50)


2. Melakukan solat dan ibadah dalam keadaan malas, dan memberi infak dalam keadaan enggan dan terpaksa.

Allah berfirman: .. "dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan mereka malas dan tidak pula menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (9:54)


3. Mencela pemberian/agihan harta oleh pemerintah. Ketika diberi harta mereka gembira dan ketika tidak diberi mereka marah. 

Allah berfirman: "Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (agihan) zakat; jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta-merta mereka marah." (9:58)

Sikap yang benar dalam pembahagian harta ini adalah kita tetap redha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebahagian kurniaNya dan demikian pula RasulNya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). (9:59)


Sebagai penutup, lihatlah bagaimana para sahabat baginda benar-benar takut diri mereka ditimpa sifat munafik, atau tergolong dalam golongan munafik. 


Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata: "Aku telah mendapati 30 orang sahabat Nabi saw, semuanya khuatir pada dirinya tertimpa kemunafikan." (HR Bukhari, No. 36)


Semoga Allah selamatkan kita daripada memiliki sifat-sifat munafik dan semoga Allah mengampuni kesalahan dan keterlanjuran kita. Amin.

Allahu'alam.Salam Sayang,
Ain